DEELNEMENDE KERKEN

Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

“Wij zijn een zelfstandige gemeente van lutherse signatuur binnen het grote geheel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We onderhouden contacten met onze buurkerken in Naarden, Bussum en Hilversum. Onder andere via de oecumene en de Raad van Kerken Naarden-Bussum en Hilversumse Meent en de Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk (CCIV/Zinspiratie). Voor meer informatie zie onze website” 

Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden

Wij willen een geloofsgemeenschap zijn waar we met elkaar God zoeken en kunnen ontmoeten. God, die tot ons komt in de verhalen van de bijbel, waaruit we leren hoe we bevrijd worden uit de chaos en de verdrukking. Het leven van Jezus geeft ons richting en inspiratie om, zoals hij, een mens naar Gods beeld te zijn. Wij vinden het belangrijk om geregeld diensten te houden om gemeenschap te vieren en richting te vinden voor ons leven. Het zijn momenten waarbij we boven onszelf kunnen worden uitgetild. De gemeente is een veilige haven en een oefenplaats. Ondanks onze individuele verscheidenheid vinden wij daar verbondenheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid. Hier kunnen wij delen wat ons ten diepste bezighoudt. Ieder heeft een uniek eigen verhaal en gaat een eigen weg door het leven. Op deze weg kunnen we een moment kiezen om gedoopt te worden; een markering van onze eigen keuze voor een leven in verbondenheid met God en de gemeente. Vanuit deze inspiratie proberen we stappen te zetten op de weg van vrede en gerechtigheid met een open en respectvolle houding naar de ander. Op deze wijze willen wij ‘met hart en ziel en handen’ een doopsgezinde gemeente zijn.

Vrijzinnigen Naarden-Bussum

De ‘Vrijzinnigen Naarden-Bussum’, de Majellakapel, is een geloofsgemeenschap, maar het woord ‘zoekgemeenschap’ zou ook heel passend zijn. Vaak weten mensen niet precies wat ze geloven en zijn ze steeds op zoek naar voorlopige antwoorden op hun belangrijkste levensvragen. Daarvoor is het goed dat je met anderen bent met wie je je in openheid en verdraagzaamheid kunt oriënteren op zingeving.  Naast de bijbel zijn moderne literatuur, filosofie, andere godsdiensten, muziek en kunst bronnen die daarbij inspirerend zijn.

Wilhelminakerk

Een open kerkelijke gemeenschap midden in Bussum. Een levendig trefpunt in het centrum van het dorp. Zó willen wij dat onze protestantse wijkgemeente gekend is. De Wilhelminakerk met zijn hoge toren is een herkenbaar en beeldbepalend gebouw. Op zondag en door de week is zij een plaats van samenkomst voor onze gemeente en voor iedereen die zoekt naar bezieling, bezinning en geloof. Hier komen we samen rond de woorden van de Bijbel en proberen we volgeling te zijn van Jezus Christus, met een open oog voor de wereld van nu.
We delen verhalen, liederen, in lief en leed, als inspiratiebron voor leven en samenleven. Website

Spieghelkerk

De Spieghelkerk is een prachtig gebouw, enmeer nog een plek waar het een komen en gaan is van mensen, ieder met hun eigen verhaal.Hier kun je je verhaal doen en op verhaal komen. En je kunt er naar verhalen luisteren. De Spieghelkerk put daarbij uit de rijke bron van de christelijke traditie. Die bron is de Bijbel en het doorgaande verhaal van God met mensen. Wij geloven – met vallen en opstaan – dat God geschiedenis maakt met mensen, tot op de dag van vandaag. De mensen van de Spieghelkerk vormen een warme, hechte en actieve gemeenschap. We zijn open, gastvrij en betrokken. Al bijna 100 jaar komen we samen in ons prachtige kerkgebouw, een rijksmonument in het hart van de wijk ‘t Spiegel. We ontmoeten elkaar wekelijks bij de kerkdienst maar ook bij belangrijke gebeurtenissen als doop, belijdenis, huwelijk en uitvaart. Bovendien genieten we er samen van eten, muziek, persoonlijk gesprek en theater.We vormen een levendige kerk, waar iedereen een steentje aan bijdraagt. Er is ruimte voor vernieuwing, zonder het verleden af te schrijven. We voelen ons betrokken bij elkaar, bij de buurt en bij iedereen die dichtbij of ver weg hulp of aandacht nodig heeft.

Protestantse Gemeente Naarden

Er zijn bij ons op dit moment geen diensten, maar iedere zondag is er van 10.00-11.00 een inloopuur in de Grote Kerk, voor persoonlijke bezieling en bezinning, meditatie en gebed. Er is in dat uur een predikant aanwezig, voor eventueel persoonlijk gesprek. We nemen daarbij alle richtlijnen van het RIVM nauwgezet in acht, zowel qua hygiene als qua bezoekersaantallen. Dus niet meer dan 30 mensen tegelijk in de kerk aanwezig en uiteraard op een fysieke afstand van minstens 1,5 meter van elkaar verwijderd.Ook in de Stille Week:  op Witte Donderdag van 19.00-20.00 uur,  Goede Vrijdag van 19.00-20.00 uur en op Stille Zaterdag van 20.30-21.30 uur. Op Paasochtend is er ook een kerkopenstelling, zoals hierboven genoemd, van 10.00-11.00 uur. Bijzonder om te vermelden is, dat er ook een liturgische schikking centraal in de kerk staat, die kan dienen als bron voor persoonlijke meditatie.

Geloofsgemeenschap Sion

Geloofsgemeenschap Sion is van breed orthodoxe signatuur en onderdeel van PG Bussum. De leden van Sion komen uit heel Bussum en Naarden, maar ook uit omliggende plaatsen zoals Hilversum en Muiden. Centraal in de geloofsgemeenschap Sion staat de bijbelse verkondiging en het omzien naar elkaar

Pioniersplek Dertigers Connect Bussum

Dertigers Connect Bussum is als community i.o. een pioniersplek van PG Bussum en een initiatief van geloofsgemeenschap Sion. Dertigers Connect is een ontmoetingsplek voor dertigers die met elkaar anno 2020 in gesprek willen zijn. Meer info: www.meetingmillennials.nl.

Vrije Evangelische Gemeente

De  Vrije Evangelische Gemeente Ons kerkgebouw is i.v.m. het coronavirus gesloten,  elke zondag om 10.00 uur wordt  vanuit ons kerkgebouw een dienst verzorgd/uitgezonden. Mensen met een internetaansluiting kunnen de diensten via de kerktv button op onze website volgen.  

R.K. Parochie Sint Vitus in Naarden

De oorsprong van de R.K. Parochie Sint Vitus in Naarden kent een historie van ruim 1000 jaar. In deze lange geschiedenis zijn er periodes van grote voorspoed en devotie, opgevolgd door periodes van armoede en godsdienst onvrijheid. Wat van belang blijkt te zijn leert de historie;  om ons aan passen aan de zich veranderde omstandigheden. Jezus Christus is ons voorbeeld, zijn leven en woorden zijn immers bepalend voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Leerling van Christus willen zijn betekent ook dat je er bent voor je naaste, de minder bedeelde, niet alleen in materiele zin maar ook op het vlak van betrokkenheid en samen zijn en samenwerken. De uitdaging is hoe we dit vorm geven. Als kerk en parochie willen we hier bij helpen: “Jezus als voorbeeld voor ons dagelijks handelen” Voor meer informatie zie onze website.

Christoforuskerk  

De Christengemeenschap is een wereldwijde religieuze beweging, waarin mensen bijeenkomen opzoek naar een eigentijds spiritueel leven. Dit in het besef dat ieder mens een burger is van twee werelden: de aards-vergankelijke en de niet zintuiglijke geestelijke wereld, waarin de mens zijn oorsprong heeft. Sinds de stichting in 1922 kent de Christengemeenschap nu meer dan 300 gemeenten wereldwijd waar zowel vrouwen alsook mannen als priesters werkzaam zijn. In deze ‘beweging tot religieuze vernieuwing’ wordt ruimte gecreëerd voor de sacramenten, gesprekken, vragen en menselijke ontmoetingen. Voor meer informatie zie onze website.

Maria kerk / Koepelkerk

De Maria- of Koepelkerk, aan de Brinjklaan – schuin tegenover het gemeentehuis –  werd onder architectuur van J.Th. J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers gebouwd. De architecten waren respectievelijk de zoon en kleinzoon van P.J.H. Cuypers, de architect van onder meer het Bussumse klooster Mariënburg en de St Vituskerk verderop aan de Brinklaan. Ruim 2.000 parochianen kreeg pastoor Van Schaik mee van de Sint Vituskerk en op 14 juni 1920 kon de eerste steen voor de nieuwe kerk worden gelegd. De ceremonie werd uitgevoerd door de herder de St. Vitusparochie, pastoor E.A. van Hinsbergh.De architecten hadden een koepelkerk met centraalbouw in neo-Romaanse stijl ontworpen, die uiteindelijk onderdak moest gaan bieden aan 1.100 kerkgangers. Na een bouwperiode van anderhalf jaar kon de kerk reeds op 19 december 1921 feestelijk in gebruik worden genomen door deken P.W.A. Pieck.De kerk werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, waarvan de Byzantijnse icoon in mozaïek boven de hoofdingang staat afgebeeld. Wegens de lange en lastig te onthouden naam heette de kerk al gauw de Koepelkerk; en dat is zo gebleven. Meer informatie zie onze website.

Koptisch Orthodoxe kerk

We proberen steeds het specifieke van het Koptisch Orthodoxe geloof te bewaren, maar met moderne middelen en in begrijpelijke taal. De Heilige Liturgie wordt in het Nederlands gereciteerd gezongen en ook gezangen en schriftlezingen worden in het Nederlands vertaald maar wel tegelijkertijd in een Koptisch melodie uitgevoerd. De Koptisch Orthodoxe kerk heeft voortdurend contact met andere Protestantse en Katholieke, kerken in Nederland. Zowel geestelijken als leken wisselen visites uit. Ook hebben we contact met de Russisch Orthodoxe en Grieks Orthodoxe kerk en natuurlijk met de kerken die qua geloof het meest met ons overeenkomen: de Syrisch Orthodoxe en de Armeense Kerk. Concluderend zouden we willen zeggen dat we Gods hand in de geschiedenis van de Koptisch Orthodoxe Kerk terugzien. Daarom geloven we ook dat haar toekomst in Zijn handen is.

DE KERK IS ER ALTIJD