Welkom

In deze verwarrende, spannende en onzekere tijd bent u, misschien meer dan anders, op zoek naar zekerheid, verbinding. Naar een open oor, een open hart. De crisis roept vragen op, confronteert ons met de kwetsbaarheid van het leven en isoleert mensen door de noodzakelijke sociale afstand die ons opgedragen wordt. 

De Raad van Kerken biedt u graag in deze tijd van minimaal direct fysiek contact de ingang naar de mensen die u tot dienst kunnen zijn. Gemeenschappelijke vieringen via Internet of direct contact met een pastor, een predikant, een gemeentelid met wie u in contact kunt komen en waarbij u uw verhaal kunt doen of aan wie u uw vragen kunt stellen.

De links naar de verschillende kerken vindt u op deze site. Op de websites van de kerken staan de namen genoemd van de contactpersonen van deze kerk. Voelt u zich vrij om te contact op te nemen. We zijn er als kerk voor iedereen.

De kerk is er altijd.

DEZE KERKEN STEUNEN HET INITIATIEF KERK EN CORONA